Monthly Archives juni 2017

Beskyttet: Pictogrammer – språket alle forstår

En gründer med tæl i

I begynnelsen av juni 2013 fikk Sissels Grafiske besøk av Reidun Falklev Breivik, en frisk, sporty og energisk pensjonist som ikke hviler på sine laurbær. Hun ønsket at jeg skulle tegne endel pictogrammer for henne.

Reidun har bachelorgrad som farmasøyt, og har en 50 år lang yrkeskarriere bak seg, der hun har jobbet som farmasøyt ved en rekke apoteker, i tillegg til at hun har vært ansatt på sykehus.

Språklige barrierer – intet hinder for Reidun 

Som ung, relativt nyutdannet farmasøyt (midt på 70-tallet), ble Reidun – i regi av Fredskorpset – forespurt om å ta en farmasøytstilling ved et sykehus i Botswana, der hun skulle fungere som legenes forlengede arm i kommunikasjonen med pasientene; levere ut medisin samt forklare dem viktigheten av korrekt me...

Read More

Beskyttet: Annonseproduksjon

Sissels Grafiske har ca. 30 års erfaring i papirbasert annonseproduksjon, og har produsert nettannonser ca. 15 år – for det meste jpg, gif, flash. Selskapet hadde i perioden 2003-2015 ansvaret for en betydelig annonseproduksjon for diverse aviser, fortrinnsvis Sunnmørsposten og Fjordenes Tidende. Sissels Grafiske har også utarbeidet en rekke egne annonseinnstikk for en del kunder, eksempelvis Møller Bil, Ålesund. Eksempler på annonser, annonsebilag og andre avisinnstikk finner du på på Sissels Grafiskes hjemmeside, under «annonser», i tillegg har jeg lagt inn et utvalg i dette dokumentet, primært for å vise hvordan man enkelt kan presentere bilder ved bruk av fantastiske og svært funksjonelle bildegallerier i WordPress.

Lightbox er meget funksjonelt, ved å klikke på en minia...

Read More