Category InDesign

Konfirmasjonsdagen nærmer seg

Konfirmasjon_Miniatyr_200Lag invitasjon, sangheftet og bordkortene i InDesign

Konfirmasjonsdagen er en stor og viktig dag for alle som velger å la seg konfirmere. De unge gleder seg enormt til denne dagen; til selve konfirmasjonen, festen og selvsagt også gavene. Både konfirmant og foreldre planlegger lang tid i forveien for at det skal bli en hyggelig og vellykket dag.

Jeg har laget en rekke invitasjoner, sanghefter og bordkort til både konfirmasjons- og andre merkedager, og mange av Sissels Grafiskes kurskunder har spurt om å få malene. Dette er mer av privat karakter, og inngår ikke i selve grunnkurset, men har valgt å lage en bloggoppskrift.

Konfirmasjon_668t

Lage invitasjonen

Når du lager invitasjonen er det viktig at den har et format som passer i en konvolutt...

Read More

Grunnkurs eller videregående?

Sissels Grafiske får ofte henvendelser fra personer som ønsker videregående kurs i Photoshop eller Indesign. Henvendelsene kommer fra personer som har brukt programmene endel, men det viser seg ofte at de ikke har de elementære kunnskapene som må være på plass for å delta på et videregående kurs.

Å teste sin egen kompetanse kan ofte være komplisert. Mange er nysgjerrige på programmets muligheter og ved å jobbe intuitivt kan de oppnå flotte og iøynefallende resultater. – Problemet med denne måten å jobbe på er at man ofte ikke er bevisst på hvilke teknikker, innstillinger, palettvalg som ble benyttet for å komme frem til endelig resultat, følgelig blir det vanskelig å lage noe lignende senere.

Kontrollspørsmål

Hvis du kan svare JA på 60% av spørsmålene bør du gara...

Read More

Organisere arbeidsområdet i InDesign

Fra standard arbeidsområde til egendefinert arbeidsområde

Ved installasjon av InDesign er Essential standard arbeidsområde. Dette gir tilgang til svært få paletter. Du kan selvsagt hente manglende paletter i Window-menyen, men det er mer effektivt å ha tilgang til de palettene du benytter mest. I denne oppgaven skal du lære hvordan du

1) velger nytt arbeidsområde (Workspace)
2) spesialtilpasser arbeidsområdet (Workspace)
3) lager ditt eget arbeidsområde
4) rydder opp på et rotete arbeidsområde ved hjelp av et tastetrykk

Arbeidsområdet Essentials

Ved installasjon av InDesign vil dette arbeisområdet (Essentials) være standard. Som du ser, får du tilgang til svært få paletter, bl.a. mangler nyttige paletter som Paragraph Styles, Character Styles, Layers, Align med flere...

Read More

Tilpasse InDesign til bedriftens profil

Sette standardinnstillinger for alle fremtidige dokumenter

InDesign er utviklet i USA som har andre sidestørrelser og måleenheter enn vi har i Norge. Standardmargene er 1/2 inch (tomme), som utgjør 12,7 mm. – Standard sidestørrelse er «letter», som er 215,9 mm x 279,4 mm. Norsk standard er A4 (210 mm x 297 mm).

Man bør endre standardinnstillinger slik at de er tilpasset norsk standard, samt til bedriftens profil. – De fleste firmaer har profilhåndbok der fargekoder, typografi, brevoppsett m.v. er beskrevet. Man kan selvsagt ikke tilpasse alt dette under standardinnstillinger, men programmets styrke er at man i tillegg kan lagre maldokumenter for alt grafisk materiell bedriften produserer, som brosjyrer, foldere, produktark, visittkort, roll-ups m.v...

Read More