Category WordPress

WordPress – hvilken versjon bør velges?

WPcom_WPorg_200x210WordPress.com eller WordPress.org?

WordPress er et moderne publiseringsverktøy med fokus på utseende, nettstandarder og brukervennlighet. Det er et perfekt verktøy for såvel privatpersoner som selskaper. WordPress er også gratis! Blogging har etter hvert tatt over for de tradisjonelle websidene, først og fremst fordi de er så enkle å redigere samt at de har så mange innebygde muligheter.

En rekke bedrifter har blogg i tillegg til en standard, og mer statisk webside. En blogg tillater på mange måter et bedre samspill mellom bedriften og kundene, og benyttes hyppig til presentasjon av nyheter.

 WordPress.com

Mange finner det forvirrende at det finnes to WordPress-leverandører og er usikker på hvilken de skal velge...

Read More

Ny nettside? Valg av domeneleverandør

Leverandor_Valg_miniatyr_200

Hvordan foreta riktig valg?

Å starte egen bedrift er en tidkrevende og kostbar prosess. Uansett hvilke varer eller tjenester som tilbys, ligger det et utall arbeidstimer bak enhver etablering. Det er viktig å ikke glemme at tiden er også en kostnad. Så snart bedriften er etablert må tjenestene markedsføres.

I løpet av de siste 15 årene har markedsføring gjennomgått enorme endringer. Nettannonser har overtatt en stor del av markedet for de tradisjonelle papirannonsene. De fleste bedrifter har websider, og markedsføring via sosiale medier som Facebook og Google er i ferd med å innta markedet.

Tradisjonell webside eller blogg?

Jeg får ofte spørsmål om bedriften skal velge en tradisjonell nettside, eller en blogg...

Read More