Grunnkurs eller videregående?

Sissels Grafiske får ofte henvendelser fra personer som ønsker videregående kurs i Photoshop eller Indesign. Henvendelsene kommer fra personer som har brukt programmene endel, men det viser seg ofte at de ikke har de elementære kunnskapene som må være på plass for å delta på et videregående kurs.

Å teste sin egen kompetanse kan ofte være komplisert. Mange er nysgjerrige på programmets muligheter og ved å jobbe intuitivt kan de oppnå flotte og iøynefallende resultater. – Problemet med denne måten å jobbe på er at man ofte ikke er bevisst på hvilke teknikker, innstillinger, palettvalg som ble benyttet for å komme frem til endelig resultat, følgelig blir det vanskelig å lage noe lignende senere.

 

Kontrollspørsmål

Hvis du kan svare JA på 60% av spørsmålene bør du garantert ta et videregående kurs.

Photoshop

Nr.   Spørsmål

1

Vet du hva et justeringslag (Adjustment Layer) er?

2

Vet du hva en lagstil (Layer Style) er?

3

Kan du lage redigerbar tekst med forløpning i Photoshop?

4

Kan du forskjellen på en fargekanal og en Alfa-Kanal (Alpha Channel)?

5

Vet du hvordan du lagrer markeringer?

6

Er du kjent med begrepet ”Blandingsmodus”?

7

Vet du hvordan du legger farge på et sort/hvitt bilde?

8

Vet du hvordan du lager en prosedyre (Action)?

9

Vet du forskjellen på GIF og JPG-formatet?

10

Vet du hvor mange bildepiksler pr tomme (DPI) som kreves for trykk i avis?

11

Vet du hvorfor du i mange tilfeller bør lagre et bilde i PSDformat?

12

Behersker du bruk av Nivåer (Levels)?

13

Kjenner du til forskjellen mellom Nivåer og Kurver (Levels og Curves)?

14

Vet du hva en lagmaske er?

15

Vet du når du bør bruke en hurtigmaske?

16

Er du kjent med begrepene Kulør/Metning (Hue/Saturation)?

17

Vet du hvordan du styrer gjennomsiktigheten (Opacity) på et element?

18

Vet du når du bør benytte ”Multiply” i Photoshop?

19

Vet du hva en Maskerende Bane (Clipping Path) er?

20

Vet du hvilken tast du holder nede for å angi område som skal klones?

21

Vet du hvilket verktøy du benytter for å måle verdiene i en farge?

22

Vet du hvilket verktøy du bruker for å måle vinkelen når et bilde skal roteres?

23

Kjenner du til forskjellen på bildestørrelse (Image Size) og Canvas Size?

24

Er du kjent med begrepet Skråkant og Preg (Bevel & Emboss)?

25

Vet du hvordan du stiller retningen på Slagskygge (Drop Shadow)?

26

Vet du når du bør lage en Maskerende Bane (Clipping Path)?

27

Vet du hvorfor det er smart å bruke lagmaske når du skal justere kloning?

28

Er du kjent med begrepet Uttoning (Feather)?

29

Vet du hva et Smart Object er?

30

Vet du når du bruker en Slize?

31

Vet du når du bruker Tween-funksjonen?

32

Kjenner du til forskjellen på Healing Brush og Spot Healing Brush?

33

Vet du hvor mange fargenyanser et RGB-bilde har?

34

Vet du forskjellen på PNG24 og PNG8-formatet?

35

Vet du når og hvordan du bruker ”Refine Edges”-funksjonen?

36

Er du kjent med begrepene Content Aware Fill og Content Aware Stroke?

37

Vet du når Despeckle (Fjern Støv og Riper)-filtrene bør brukes?

38

Kjenner du forskjellen på Blur og Gaussian Blur (Variabelt uskarp)?

39

Har du kontroll på dialogboksen Lagre for Web (Save for Web)?

40

Vet du hvordan du lager Gullskrift?