Om Sissels Grafiske

Velkommen til Sissels Grafiske

Velkommen til Sissels Grafiskes blogg. Hensikten med bloggen er å legge ut endel nyttige Tips og Triks for både eksisterende og nye kunder, samt nyheter/oppgraderinger i Adobes programserie.

Om Sissels Grafiske
Jeg (Sissel Klungsøyr) opprettet Sissels Grafiske AS i 1999. I perioden 1999-oktober 2015 holdt firmaet til på Moa (Ålesund) og tilbød åpne og bedriftsinterne kurs i en rekke Adobe-produkter (Indesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash m.fl). Kundegruppen har primært vært bedriftsmarkedet, men Sissels Grafiske ble også i en årrekke innleid som foreleser ved flere høyskoler, der jeg underviste både studenter og høyskolelektorer i grafiske fagområder – Høyskolen i Ålesund (Bygg&Anlegg), Høgskulen i Volda (Media/Kommunikasjon/editorial design), Høgskulen i Sogndal – Mediegruppen, opplæring skolens lektorer i Photoshop, Indesign og Illustrator. Arbeidet overfør høyskolene inkluderte også utarbeidelse av dokumentasjon, samt tilretteleggelse av undervisningsopplegg der bedriftsmarkedets kompetansebehov var prioritert.

I tillegg til grafiske fagområder, underviste jeg også i prosjektledelse, med fokus på hva som måtte hensyntas for å oppnå lønnsomhet på prosjekter. En rekke av mine tidligere studenter, som i dag sitter i ledende stillinger, har gitt hyggelige tilbakemeldinger om at denne opplæringen var et av de nyttigste verktøyene de hadde da de etter avsluttet studium gikk inn tiltrådte stillinger med ledelsesansvar, som også innebar rapporteringsansvar til øvrig ledelse i bedriften.

Sissels Grafiske har også utarbeidet og vedlikeholdt en rekke nettsider, samt alle typer profilmateriell; som annonser, brosjyrer, nettannonser – både i Flash og Gif. I årene 2003-2015 leverte firmaet en betydelig andel annonser til mediemarkedet (Sunnmørsposten og Fjordenes Tidende) i tillegg til å designe og utarbeide større kampanjer i form av egne innstikk, bl.a. for Sunnmørsposten og for Møller Bil Ålesund.

– I 2017 ble enkeltpersonforetaket Sissels Grafiske – Sissel Klungsøyr opprettet, og forretningsadressen endret til Richard Eidsvigsveg 27U, 6006 Ålesund. Selskapet tilbyr ikke lenger åpne kurs, men tar gjerne kurs for bedriftsmarkedet (1 eller flere personer). Kursene kan avvikles i kundens egne lokaler, eller hos Sissels Grafiske for små grupper (maks 3 deltakere). Selskapet tilbyr fremdeles grafiske tjenester som produksjon av annonser, brosjyrer, plakater m.v. samt webtjenester.

Adobe-instruktør siden 1990
Undertegnede (Sissel Klungsøyr/daglig leder Sissels Grafiske) har lang erfaring i opplæring av IT – både innen office-produktene og grafiske programmer. Jeg startet og drev en årrekke den interne grafiske avdelingen i Arthur Andersen, et stort internasjonalt revisjonskonsern. Avdelingen fremstilte alt materiell for samtlige medarbeiderne i Norge, både papirbasert og digitalt. For å oppnå en effektiv dokumentflyt i et firma der medarbeiderne samarbeidet på tvers av landegrenser, kulturer og tidssoner var det en forutsetning at alle arbeidet etter samme prinsipper og benyttet samme teknologi, og jeg utarbeidet en rekke faste maldokumenter, rutiner for bruk for å oppnå en effektiv arbeidsflyt.

Opplæring Adobe – ansvar på Skandinavisk basis
Jeg hadde også hovedansvaret for den grafiske opplæringen av markedspersonell i Skandinavia, i tillegg til at jeg bisto ved etablering av grafiske avdelinger i København, Stockholm og Helsinki.

Pilot på Office-programmene (1989-1994)
Arthur Andersen var et verdensomspennende konsern som hadde ca. 88.000 ansatte på verdensbasis da jeg sluttet for å starte eget firma (desember 1998). Pga. firmaets størrelse ble Arthur Andersen i 1989 utpekt som Microsoft-pilot – et prosjekt som besto i å teste programmer, rapportere til Microsoft (via selskapets hovedkontor i Chicago) mht. god/dårlig funksjonalitet – ønskede endringer m.v. – Jeg var Skandinavisk pilot på Microsoft Word og Microsoft PowerPoint i perioden 1989-1994 . – Arbeidet besto også i å utarbeide et koordinert og samordnet opplæringsopplegg for firmaets ansatte. På basis av opplegget jeg utarbeidet nasjonalt, ble jeg valgt inn i firmaets internasjonale opplæringsgruppe, en morsom og interessant oppgave. Gruppen var sammensatt av 10 personer som representerte de forskjellige verdensdeler, og hadde som primært ansvarsområde å utarbeide et koordinert undervisningsopplegg for samtlige medarbeidere på verdensbasis. Jeg representerte de nordiske landene (Skandinavia + Baltikum).

Sissels Grafiskes hovedprodukter:

 Opplæring i grafiske fagområder (bedriftsinterne kurs)
 Salg av kursdokumentasjon (brukervennlig – laget etter «kakebokprinsippet» )
 Grafisk design (annonser, brosjyrer, logo, plakater, roll-ups, foldere, visittkort m.v.),
 Webdesign og nettløsninger (ordner alt med domeneetablering. Benytter ISPhuset).
 Utarbeide nettannonser – Flash, GIF, JPG (stillstående)
 Spesialtilbud til nyeatblerere

Støtte til kulturelle foretak og/eller veldedige/humanitære organisasjoner 
Sissels Grafiske har besluttet å bidra med støtte til endel kulturelle foretak/ humanitære organisasjoner. Støtte ytes ikke i form av vederlagsfri bistand eller reduserte faktureringssatser.  I de tilfeller det gis støtte vil det være i form av pengegaver som synliggjøres i både givers og mottakerselskaps regnskaper.