Adobe-instruktør

Adobe-instruktør siden 1989

Jeg (Sissel Klungsøyr – leder Sissels Grafiske) har vært Adobe-instruktør siden 1989, da jeg var med på å starte den interne grafiske avdelingen i Arthur Andersen, et internasjonalt revisjons-, advokat- og konsulentkonsern. Frem til 31. desember 1998, da jeg sluttet for å etablere egen kursvirksomhet – hadde jeg hovedansvaret for utarbeidelsen av alt papirbasert og digitalt grafisk materiell for medarbeiderne i Norge, som besto av hovedkontoret i Oslo, samt avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim. For å oppnå effektiv dokumentflyt i et firma der medarbeidere samarbeidet på tvers av landegrenser, kulturer og tidssoner var det en forutsetning at alle arbeidet etter samme prinsipper og benyttet samme grafiske profil.

 

Undervisningsansvar på Skandinavisk basis

I tillegg til Norge, hadde jeg også hovedansvaret for den grafiske opplæringen (Adobe) av markedspersonell i Skandinavia.

 

Kurssenter og grafisk virksomhet – fra 1999

Ved nyttårsskiftet 1998/99 stiftet jeg Sissels Grafiske AS og våren 1999 etablerte jeg eget kurssenter i Stokkebygget på Moa Ålesund. Sissels Grafiske tilbydde også grafiske tjenester, og utarbeidet utallige annonser til bl.a. Sunnmørsposten og Fjordenes Tidende, i tillegg til egne annonsebilag/innstikk – bl.a. til Båtfestivalen og Matfestivalen i Ålesund, til Møller Bil Ålesund, til butikkjedene ved AMFI Moa m.fl.
Se eksemper under Annonser på selskapets offisielle webside.

I flere år var jeg innleid av Høgskolen i Ålesund (Bygg & Anlegg) for å undervise i InDesign, Photoshop, Illustrator og webdesign, i tillegg til at jeg også etterhvert fikk ansvaret for den grunnleggende IT-undervisningen i Word, PowerPoint og Excel der jeg hadde opp til 180 studenter på forelesnigene. – Jeg underviste også ved Høgskolen i Volda (Editorial Design – Media/Kommunikasjon) der undervisningsspråket var på engelsk, da studentene kom fra hele Europa, samt Kina, Tyrkia, Russland, Vietnam m.fl. Både ved Høgskolen i Ålesund, Høgskulen i Volda samt ved Høgskulen i Sogndal underviste jeg også en rekke høyskolelektorer, som etter hvert selv overtok undervisningen i de grafiske fagene.

I årenes løp fikk Sissels Grafiske AS kurskunder fra de fleste, store bedrifter i Møre & Romsdal – se referanser på selskapets offisielle webside (Sissels Grafiske – Referanser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Høgskulen i Volda – Media & Kommunikasjon – Editorial Design